Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 r. stosowane będzie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które ujednolici zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej.
W związku z tym, uprzejmie informujemy:

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Chemigrafia Michał Łuczaj z siedzibą w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 74, 38-400 Krosno.

  2. Kontakt z administratorem danych osobowych: e-mail: adir1@poczta.wp.pl lub rysialucz@interia.pl

  3. >Dane osobowe będą przechowywane przez okres 18 miesięcy od dnia wykonania zamówienia.

  4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6. Źródłem danych osobowych jest zamawiający usługę.

  7. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – w celu realizacji usług.

  8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi.