ETNOBIOLOGIA POLSKA 1

ETNOBIOLOGIA POLSKA 1

Rocznik poświęcony etnobotanice, etnozoologii i etnomykologii / A Polish language journal devoted to ethnobotany, ethnozoology and ethnomycology Numer 1

Redaktor naczelny – Editor-in-Chief
dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj, Zakład Botaniki i Biotechnologii Roślin Użytkowych, Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Uniwersytet Rzeszowski

Zastępca redaktora naczelnego – Deputy Editor-in-Chief
mgr Monika Kujawska, Katedra Etnologii i Antropologii Kultury, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Członek redakcji – Associate Editor
dr hab. prof. UR Krzysztof Oklejewicz, Zakład Botaniki, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski

ADRES REDAKCJI – EDITORIAL ADDRESS
Pietrusza Wola 86
38-471 Wojaszówka
lukasz.luczaj@interia.pl
http://etnobiologia.com
WYDAWCA – PUBLISHER
AHA Psychoterapia i Edukacja
Pietrusza Wola 86
38-471 Wojaszówka

ABSTRAKTY
• Po co komu etnobiologia po polsku? Who needs ethnobiology in Polish?; Łuczaj Łukasz, Kujawska Monika.
• Bukiety zielne święcone w dniu Matki Boskiej Zielnej w Sanockiem. Herbal bouquets blessed on Assumption Day in the Sanok region; Fitkowski Łukasz.
• Kulturowe różnice we florze przedstawionej w ilustracjach dziecięcych bajek Wielkiej Brytanii i Polski. Cultural differences between flora depicted in British and Polish children’s books; Łuczaj Łukasz.
• Etnobotanika miejska: perspektywy, tematy, metody. Urban ethnobotany: perspectives, topics and methods; Monika Kujawska.
• Rośliny bez nazwy, rośliny o wielu nazwach – o wiedzy etnobotanicznej mieszkańców polskich wsi na Bukowinie Rumuńskiej. Plants without names, plants with many names – about ethnobotanical knowledge in Polish villages in the Romanian Bukovina; Iwona Kołodziejska-Degórska.
• Dziko rosnące rośliny jadalne użytkowane w Polsce od połowy XIX w. do czasów współczesnych. Wild food plants used in Poland from the mid-19th century to the present; Łuczaj Łukasz.

125 stron, format A4