ETNOBIOLOGIA POLSKA 2

ETNOBIOLOGIA POLSKA 2

Rocznik poświęcony etnobotanice, etnozoologii i etnomykologii // A Polish language journal devoted to ethnobotany, ethnozoology and ethnomycology Numer 2

Redaktor naczelny – Editor-in-Chief
dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj, Zakład Botaniki i Biotechnologii Roślin Użytkowych, Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Uniwersytet Rzeszowski

Zastępca redaktora naczelnego – Deputy Editor-in-Chief
mgr Monika Kujawska, Katedra Etnologii i Antropologii Kultury, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Członek redakcji – Associate Editor
dr hab. prof. UR Krzysztof Oklejewicz, Zakład Botaniki, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski

ADRES REDAKCJI – EDITORIAL ADDRESS
Pietrusza Wola 86
38-471 Wojaszówka
lukasz.luczaj@interia.pl
http://etnobiologia.com
WYDAWCA – PUBLISHER
AHA Psychoterapia i Edukacja
Pietrusza Wola 86
38-471 Wojaszówka

ABSTRAKTY
• Abstrakty z konferencji „Etnobiologia w Polsce” / Abstracts from the conference Ethnobiology in Poland.
– Podbiał pospolity (Tussilago farfara L.) jako roślina lecznicza; Artur Adamczak, Agnieszka Gryszczyńska, Waldemar Buchwald.
– Marzanka wonna i inne rośliny zielarskie bogate w kumarynę Anna Forycka, Waldemar Buchwald
– Przekrojowe badania nad użytkowaniem roślin – porównanie dwóch regionów wschodniej Polski. Piotr Klepacki.
– Ziołolecznictwo i migracje – wpływ relacji międzyetnicznych na zmiany w farmakopei Polonii z Argentyny. Monika Kujawska.
– Nekrofagiczna entomofauna jako źródło inspiracji w kulturze i jej związek z naukami humanistycznymi. Karolina Konieczna.
– Z ziemi polskiej do chińskiej: etnobotaniczne badania nad użytkowaniem dzikich roślin jadalnych w wybranych krajach Eurazji. Łukasz Łuczaj.
– Wpływ lokalnej społeczności Ashaninka na rozmieszczenie i różnorodność palm w rejonie Tambo, Peru. Joanna Sosnowska.
• Brzozowy sok, „czeremsza” i zielony barszcz – ankieta etnobotaniczna wśród botaników ukraińskich / Birch sap, ramsons and green borsch – an ethnobotanical survey among Ukrainian botanists. ŁUKASZ ŁUCZAJ
• Bulwki rajgrasu wyniosłego (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl subsp. bulbosum) na stanowiskach archeologicznych /The bulbs of bulbous oat grass (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl subsp. bulbosum) at archaeological sites. ALDONA MUELLER-BIENIEK
• Rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica Houtt.) – roślina użytkowana kulinarnie w Puszczy Białowieskiej / Japanese knotweed (Reynoutria japonica Houtt.) – a food plant used in the Białowieża Forest. EWA PIROŻNIKOW
• Ślimaki bezskorupowe w medycynie ludowej: przegląd literatury Slugs in ethnomedicine: a review / KINGA STAWARCZYK*, MICHAŁ STAWARCZYK, BARTOSZ PIECHOWICZ
• Zwierzęta, rośliny i minerały w magii miłosnej Indian Jívaro / Animals, plants and minerals in the love magic of the Jívaro Indians. KACPER ŚWIERK

58 stron, format A4