ETNOBIOLOGIA POLSKA 3

ETNOBIOLOGIA POLSKA 3

Rocznik poświęcony etnobotanice, etnozoologii i etnomykologii / A Polish language journal devoted to ethnobotany, ethnozoology and ethnomycology Numer 3

Redaktor naczelny – Editor-in-Chief
dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj, Zakład Botaniki i Biotechnologii Roślin Użytkowych, Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Uniwersytet Rzeszowski

Zastępca redaktora naczelnego – Deputy Editor-in-Chief
mgr Monika Kujawska, Instituto de Biología Subtropical, Puerto Iguazú, Misiones, Argentyna

Członek redakcji – Associate Editor
dr hab. prof. UR Krzysztof Oklejewicz, Zakład Botaniki, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski

ADRES REDAKCJI – EDITORIAL ADDRESS
Pietrusza Wola 86
38-471 Wojaszówka
lukasz.luczaj@interia.pl
http://etnobiologia.com
WYDAWCA – PUBLISHER
AHA Psychoterapia i Edukacja
Pietrusza Wola 86
38-471 Wojaszówka

ABSTRAKTY
• Abstrakty z III Warsztatów Etnobiologii Europy Wschodniej 9-13 października 2013 / Abstracts of The Third Eastern European Ethnobiology Workshop Kików, Poland, 9-13 October 2013, pp. 7-24
• Köhler Piotr Odpowiedź Antoniego Szymańskiego na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszoną w 1883 r. Antoni Szymański’s response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883, pp. 25-30
• Kujawska Monika Leczenie chorób ludowych za pomocą roślin przez Polonię argentyńską z Misiones. Treating folk illnesses with plants by the Polish community in Misiones, Argentina, pp. 31-46
• Köhler Piotr Odpowiedź Romana Gutwińskiego (1860-1932) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszoną w 1883 r. Roman Gutwiński’s (1860-1932) response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883, pp. 47-53
• Łuczaj Łukasz Rośliny święcone w bukietach w dniu Matki Boskiej Zielnej w cerkwiach prawosławnych na przedpolu Puszczy Białowieskiej. Plants in bouquets blessed on Assumption Day in Orthodox churches in the vicinity of the Białowieża Forest, pp. 55-62.
• Graniszewska Maja, Leśniewska Hanna, Mankiewicz-Malinowska Aleksandra, Galera Halina Rośliny użyteczne… Michała Fedorowskiego – dzieło odnalezione po 130 latach. Useful plants… by Michal Fedorowski – the work found after 130 years, pp. 63-118

125 stron, format A4