KURACJA ROŚLINNA

Oddajemy w ręce Czytelnika pozycję niezwykłą. Jest nią reprint książki Leonarda de Verdmon Jacquesa „Kuracja roślinna”. Jej autor, pochodzący z Łęczycy, żył w latach 1861 – 1930, był cenionym krajoznawcą, badaczem historii i dziennikarzem. Napisał i wydał szereg publikacji popularno-naukowych, m.in. „Łęczyca i Tum”, „Szkic historyczny Lublina”, „Częstochowa i okolice”, „Busko i okolice”. Najbardziej znaną jego pracą jest „Monografia miast i miasteczek w Królestwie Polskim”. Interesował się również zagadnieniami ziołolecznictwa, czego efektem była książka „Zioła lecznicze. Opis i zbieranie. Apteczka domowa”. Zwieńczeniem badań nad tą problematyką stała się publikacja „Kuracja roślinna”, która zyskała ogromną popularność i doczekała się trzech edycji. Wydanie z 1936 roku posłużyło Krośnieńskiej Oficynie Wydawniczej do przygotowania reprintu.
Na czym polega wyjątkowość tej książki? Przede wszystkim została pomyślana jako kompendium wiedzy, obejmującej zasady funkcjonowania organizmu człowieka, opis chorób i różnych dolegliwości oraz sposoby leczenia naturalnego, z zastosowaniem ziół. Jest to zatem wiedza kompleksowa. 245 roślin o właściwościach leczniczych skatalogowano i opisano, a teksty wzbogacone zostały 48 barwnymi tablicami i 120 rysunkami. Jakość ilustracji jest znakomita, ułatwiają one rozpoznanie poszczególnych gatunków roślin, przez co książka ma walor przewodnika przyrodniczego, mogącego zaintrygować każdego, kogo interesuje rodzima flora.
Terapia roślinna przedstawiona jest w sposób jasny i prosty, zrozumiały dla wszystkich. Co istotne, autor oparł się na stanie wiedzy z lat 30. ubiegłego wieku, a więc zbliżonej do tego, co o ziołach wiemy obecnie. W związku z tym publikacja ma wymiar praktyczny i może być wykorzystywana we współczesnym ziołolecznictwie, także przez ludzi nie mających specjalistycznego wykształcenia i przygotowania.
Polecając tę pozycję szerokiemu gronu odbiorców wyrażamy nadzieję, że spotka się ona z dużym zainteresowaniem, na które z pewnością zasługuje.